AKCE KVĚTEN - ve všední dny je doprava osob v ceně dopravy vybavení

logotype-st03-color

Soutok s Moravou: Břeclav – Hohenau

Plavba po řece Dyji a Moravě

Délka: 25 km / 5 – 8 hod. plavby
Začátek plavby: Břeclav pod splavem, přístup ze silnice č. 55, parkoviště (mapa)
Konec plavby: silniční most mezi Hohenau a Moravským Svatým Jánem, parkoviště (mapa)
Sjízdnost a náročnost: celoročně sjízdný, mírně tekoucí, bez peřejí a jezů (ZW)
Občerstvení: nutno zajistit z vlastních zdrojů, po cestě žádné není
Táboření: žádné oficiální tábořiště, lze využít louky kolem řeky
Zajímavosti: plánovaná CHKO Soutok – lužní lesy, slepá ramena, opuštěný pohraniční úsek, bunkry – řopíky, trojmezí ČR, SK, A, nejnižší výškový bod Moravy

Fotogalerie plavby z Břeclavi k soutoku s Moravou

Plavba začíná v Břeclavi pod splavem od parkoviště u naší půjčovny. Ve městě podjíždíme několik mostů a zanedlouho se dostáváme z města. Je ticho, slyšíme jen řeku, jak se převaluje v korytě a tvoří mohutný, ale klidný proud. Další masy vody přitékají z odlehčovacího ramena.

Blížíme se ke státní hranici, kterou tvoří střed řeky. Většinu plavby poplujeme na rozhraní České republiky a Rakouska. Díky Schengenské dohodě si můžeme splout i tento, před rokem 2007 těžko dostupný, úsek řeky.

Lužní les na březích občas vystřídají louky se starými duby, na kterých hnízdí čápi. Kolem se vznášejí i volavky a zahlédneme i několik dravců.

Od roku 2020 bylo v korytě řeky prokopáno několik meandrů. Řeka se tedy na několika místech rozdvojuje. Pluje se vždy nově prokopaným meandrem. Plavba původním korytem může být nebezpečná – v korytě jsou postaveny železné larseny a bezpečnému proplutí brání naplavené dřevo.

Štěrkové a písčité lavice vytvářejí plážičky jako stvořené pro koupání. Na mělčině obdivujeme vyplavené schránky škeblí úctyhodných rozměrů.

Na pravém břehu řeky (Rakouském) jsou dřevěné rybářské chatičky se sítěmi zavěšenými nad vodou. U nás je tento druh rybaření zakázaný, takže na levém břehu je pouze hustý les a sem tam betonový bunkr.

Po vlití se do Moravy, si připadáme jako bychom splouvali veletok. Necháme se unášet ještě pár kilometrů až k silničnímu mostu, za kterým je naše vysedací místo. Sotva vylezeme na břeh, začnou nás štípat komáři. Teprve teď jsme si uvědomili, že nás po celou dobu plavby žádný hmyz neobtěžoval.

Kilometráž Břeclav – soutok s Moravou

Kilometráž Břeclav - soutok s Moravou