Půjčovna Dyje

VODÁCKÝ PRŮVODCE PO DYJI (Zámecká Dyje)


ZÁMECKÁ DYJE Nové Mlýny - Nejdek, Lednice

vodácká mapa Zámecká Dyje

Základní informace

Začátek plavby: Nové Mlýny ze silnice č. 421 (mapa), Bulhary (mapa)
Konec plavby: Nejdek (mapa), Lednice (mapa)
Sjízdnost a náročnost: celoročně sjízdná, klidná voda, bez peřejí (ZW), překážky v podobě napadaných stromů, přenesení lodí přes stavidlo
Občerstvení: Bulhary, Nejdek, Lednice
Táboření: Nejdek - tábořiště Paliště
Zajímavosti: biosférická rezervace Dolní Morava, bobři, lužní les, Lednický park, Minaret, Janův hrad

Fotogalerie ze Zámecké Dyje

fotogalerie Dyje

Kilometráž Zámecké Dyje

kilometráž Zámecká Dyje

Lednický náhon, Zámecká Dyje, Stará Dyje

Lednický náhon odbočuje z Dyje asi 0,5 km za obcí Bulhary. V místě odpojení je na pravém břehu řeky stavidlo, které je nutné přenést. Zde už je tok řeky Dyje regulován a koryto je narovnané, od stavidla je vidět na pravém břehu lávku, která vede nad místem, kde je břeh přerušen a kde se za velké vody řeka vylévá do lesů a kousek za lávkou nesjízdný jez, ale naše cesta míří jinam...

Za stavidlem už voda neteče, jen leží v širokém korytě a ani se nehne. Je tu opravdová divočina. Ve vodě jsou napadané větve i celé stromy, které tam shodili bobři nebo stáří. Vždy se ale dali objet či podjet, takže jsme nemuseli vystupovat z lodi a přenášet, čehož jsme se báli. Všude okolo je les, břehy jsou vyšlapané místy od rybářů, ale mnohem častěji vidíme rozblácené bobří skluzavky ze břehu do vody a velké množství okousaných stromů, avšak živého bobra nespatříme. Jsou to plaší tvorové a nechtějí se nám ukazovat. Je brzké jaro a pod ještě neolistěnými stromy kvetou sasanky, plicníky, orseje..., celá záplava květů. V rákosí u břehu několikrát spatříme lovící úžovky.

Za dvě hodiny doplujeme do Nejdku. Vítá nás tu nápis na mostě a majáček. Ideální místo na pauzu i přenocování. Je tu udržované ohniště, přístřešek, místo na stany, pěkný výhled na Pálavu a nedaleko místní hospoda. S radostí zjišťujeme, že stupeň před mostem je s trochou dobré vůle při pravém břehu sjízdný. Vody je dost, takže jsme ani nedrhli.

Za další hodinu doplujeme do Lednice. Zde musíme loď opět přenést přes stavidlo. Podeplutím silničního mostu končí divočina a začíná pohádkový Lednický park. Ještě jednou musíme vystoupit z lodi a přenést jez. Pak už se plavíme širokým, vyčištěným korytem, kde se musíme občas uhnout projíždějícím výletním loďkám. Na "křižovatce" se dáváme do leva, ramenem, které vede k minaretu. Protože už je hodně hodin, do vyhlídkové věže se podívat nejdeme. Pokračujeme dál klikatícím se, kdysi původním korytem řeky Dyje - Starou Dyjí. Z Lednice k Janovu hradu jsme pluli 2 hodiny. Uvítali jsme již otevřený stánek s občerstvením. Zde je možné plavbu ukončit, nebo pokračovat ještě asi 800 m, napojit se opět na Dyji a po dalším kilometru plavbu ukončit u Ladenského mostu.

Slávka a Martin 4/2011

DALŠÍ ÚSEKY: Znojmo - Hrádek | Stará Dyje | Břeclav - Hohenau

©2011-2017 Půjčovna Dyje.cz